Hệ thống làm mát bằng nước gồm mấy loại

Hướng dẫn trả lời chi tiết câu hỏi Hệ thống làm mát bằng nước gồm mấy loại tại Tra Cứu Dịch Vụ giúp các bạn tham khảo

Câu hỏi

Hệ thống làm mát bằng nước gồm mấy loại?

Trả lời

Hệ thống làm mát bằng nước gồm 3 loại đó là làm mát tuần hoàn cưỡng bức, loại bốc hơi, loại đối lưu tự nhiên.

 

Trên đây là phần hướng dẫn trả lời câu hỏi hệ thống làm mát bằng nước gồm mấy loại của Tra cứu dịch vụ. Cám ơn các bạn đã quan tâm

Câu hỏi trắc nghiệm

Hệ thống làm mát bằng nước gồm mấy loại?

Đáp án đúng: B

Các câu hỏi khác