Honda Trà Vinh : Đại lý xe máy Honda tại Trà Vinh

Cập nhật: 03/05/2021 Tác giả : Thanh Long Dịch vụ :

Đại lý xe máy Honda Trà Vinh chi tiết danh sách các cửa hàng bán xe và dịch vụ Honda ủy nhiệm. Bảng giá xe Honda tại Trà Vinh mới nhất

Danh sách cửa hàng xe máy Honda Trà Vinh

Dưới đây là danh sách 12 của hàng bán xe máy và dịch vụ sửa chửa, bảo hành…của Honda ủy nhiệm tại tỉnh Trà Vinh

Honda Imex Trà Vinh

1. Head Imex Tra Vinh 1

Địa chỉ: 01 Phạm Thái Bường, phường 3, Tp. Trà Vinh, Trà Vinh

Điện thoại: 02943753563

2. Head Imex Tra Vinh 2

Địa chỉ: Khóm 2, thị trấn Càng Long, Càng Long, Trà Vinh

Điện thoại: 02943885123

3. Head Imex Trà Vinh 3

Địa chỉ: Khóm 1, thị trấn Trà Cú, Trà Cú, Trà Vinh, TP. Trà Vinh, Trà Vinh

Điện thoại: 02943875252

4. Head Imex Trà Vinh 4

Địa chỉ: Số 88, 90 Đường Ba Tháng Hai, Khóm Minh Thuận B, TT Cầu Ngang, Cầu Ngang, Trà Vinh

Điện thoại: 02943725737

Các Head Honda Trà Vĩnh khác

5. Head Trung Tâm 5

Địa chỉ: Số 272, đường 30/4, khóm 2, thị trấn Châu Thành, Châu Thành, Trà Vinh

Điện thoại: 02943872079

6. Head Trung Tâm 6

Địa chỉ: 181, đường 3/2, thị trấn Trà Cú, Trà Cú, Trà Vinh

Điện thoại: 02943676779

7. Head Thanh Bình An

Địa chỉ: Khóm 4, thị trấn Tiểu Cần, Tiểu Cần, Trà Vinh

Điện thoại: 02943864218

8. Head Thiên Phát

Địa chỉ: Khóm 6, thị trấn Cầu Kè, Cầu Kè, Trà Vinh

Điện thoại: 02943834999

9. Head Bảy Chi

Địa chỉ: Số 17 Điện Biên Phủ, khóm 4, phường 6, Tp. Trà Vinh, Trà Vinh

Điện thoại: 02943864289

10. Head Bảy Chi 2

Địa chỉ: Đường Võ Nguyên Giáp, Khóm 6, phường 8, Tp. Trà Vinh, Trà Vinh

Điện thoại: 02946263366

11. Head Thành Hiếu

Địa chỉ: 320 Nguyễn Thị Minh Khai, khóm 10, phường 7, Tp. Trà Vinh, Trà Vinh,

Điện thoại: 02943614567

12. Head Đức Thịnh

Địa chỉ: Đường 2/9, Khóm 2, Phường 1, TX.Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh

Điện thoại: 02943733888

Bảng giá xe Honda Trà Vinh

Bảng giá xe là mức giá đề xuất của Honda. Muốn biết giá xe chính xác hơn, bạn vui lòng gọi điện trực tiếp đến các cửa hàng xe máy Honda ở Trà Vinh để tham khảo.

Mẫu xePhiên bảnGiá đại lý
Honda Wave Alpha 110Tiêu chuẩn19.000.000
Honda Blade 110Phanh cơ18.000.000
Honda Blade 110Phanh đĩa19.000.000
Honda Blade 110Vành đúc20.500.000
Honda Wave RSX 110Phanh cơ21.500.000
Honda Wave RSX 110Phanh đĩa22.500.000
Honda Wave RSX 110Vành đúc24.500.000
Honda Future 125Nan hoa30.000.000
Honda Future 125Vành đúc31.000.000
VisionTiêu chuẩn32.000.000
VisionCao cấp34.000.000
VisionCá tính37.000.000
LeadTiêu chuẩn39.000.000
LeadCao cấp41.000.000
LeadĐen mờ42.000.000
Air Blade 2019Tiêu chuẩn42.000.000
Air Blade 2019Cao cấp45.000.000
Air Blade 2019Đen mờ48.000.000
Air Blade 2019Từ tính46.000.000
Air Blade 2020125i Tiêu chuẩn42.000.000
Air Blade 2020125i Đặc biệt42.5.00.000
Air Blade 2020150i Tiêu chuẩn55.5.00.000
Air Blade 2020150i Đặc biệt57.000.000
Winner XThể thao44.000.000
 Winner XCamo (ABS)48.000.000
Winner XĐen mờ (ABS)49.000.000
SH mode 2021Thời trang (CBS)60.000.000
SH mode 2021Thời trang (ABS)70.000.000
SH mode 2021Cá tính (ABS)71.000.000
PCX12555.000.000
PCX15068.000.000
PCX150 Hybird87.000.000
MSX 125Tiêu chuẩn50.000.000
Honda SH 2019125 CBS100.000.000
Honda SH 2019125 ABS110.000.000
Honda SH 2019150 CBS125.000.000
Honda SH 2019150 ABS130.000.000
Honda SH 2019150 CBS đen mờ140.000.000
Honda SH 2019150 ABS đen mờ150.000.000
SH 2020125 CBS82.000.000
SH 2020125 ABS98.000.000
SH 2020150 CBS100.000.000
SH 2020150 ABS110.000.000