Agribank Bắc Giang: Ngân hàng Agribank tại Tỉnh Bắc Giang

Cập nhật: 20/07/2021 Tác giả : Thùy Dương Mục :

Thông tin liên hệ các phòng giao dịch, chi nhánh và hệ thống cây ATM ngân hàng Agribank Bắc Giang.

Phòng giao dịch Agribank tại Bắc Giang

Chi Nhánh VietinBank ở Tp Bắc Giang

Chi nhánh Tỉnh Bắc Giang

Địa chỉ: Số 166, đường Nguyễn Thị Lưu II, Phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Chi nhánh Khu công nghiệp Đình Trám Bắc Giang – Phòng giao dịch Số 103

Địa chỉ: Số 482, đường Lê Lợi, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Chi nhánh Bắc Giang II

Địa chỉ: Số 45, đường Ngô Gia Tự, Phường Trần Phú, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Chi nhánh Bắc Giang II – Phòng giao dịch Thọ Xương

Địa chỉ: Số 109, đường Trần Nguyên Hãn, Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Chi nhánh Bắc Giang II – Phòng giao dịch Dĩnh Kế

Địa chỉ: Số 1122, đường Lê Lợi, Xã Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Chi nhánh Bắc Giang II – Phòng giao dịch Số 11

Địa chỉ: Số 226 đường Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Chi nhánh Bắc Giang II – Phòng giao dịch Số 101

Địa chỉ: Số 54, đường Thánh Thiên, Phường Lê Lợi, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Chi nhánh Thành phố Bắc Giang Bắc Giang II

Địa chỉ: Số 07 đường Nguyễn Thị Lưu, Phường Trần Phú, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Chi nhánh Thành phố Bắc Giang Bắc Giang II – Phòng giao dịch Số 01

Địa chỉ: Số 1395, đường Hoàng Hoa Thám, Xã Song Mai, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Chi nhánh Thành phố Bắc Giang Bắc Giang II – Phòng giao dịch Số 102

Địa chỉ: Phố Đồi Cốc, Xã Dĩnh Trì, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Chi Nhánh VietinBank ở Huyện Hiệp Hoà

Chi nhánh Huyện Hiệp Hoà Bắc Giang

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Chi nhánh Huyện Hiệp Hoà Bắc Giang – Phòng giao dịch Bách Nhẫn

Địa chỉ: Thôn Trung Thành, Xã Hùng Sơn, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Chi nhánh Huyện Hiệp Hoà Bắc Giang – Phòng giao dịch Phố Hoa

Địa chỉ: Phố Hoa, Xã Bắc Lý, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Chi Nhánh VietinBank ở Huyện Lạng Giang

Chi nhánh Huyện Lạng Giang Bắc Giang II

Địa chỉ: Số 36 đường Trần Cảo, Thị trấn Vôi, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

Chi nhánh Huyện Lạng Giang Bắc Giang II – Phòng giao dịch Kép

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Kép, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

Chi nhánh Huyện Lạng Giang Bắc Giang II – Phòng giao dịch Tiên Lục

Địa chỉ: Thôn Ngoẹn, Xã Tiên Lục, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

Chi nhánh Huyện Lạng Giang Bắc Giang II – Phòng giao dịch Tân Dĩnh

Địa chỉ: Số 23 đường Phố Giỏ, Xã Tân Dĩnh, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

Chi Nhánh VietinBank ở Huyện Lục Nam

Chi nhánh Huyện Lục Nam Bắc Giang II

Địa chỉ: Số 498 Phố Bình Minh, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Chi nhánh Huyện Lục Nam Bắc Giang II – Phòng giao dịch Mai Sưu

Địa chỉ: Thôn Cầu Gỗ, Xã Trường Sơn, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Chi nhánh Huyện Lục Nam Bắc Giang II – Phòng giao dịch Cẩm Lý

Địa chỉ: Thôn Lịch Sơn, Xã Cẩm Lý, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Chi nhánh Huyện Lục Nam Bắc Giang II – Phòng giao dịch Sàn

Địa chỉ: Dốc Sàn, Xã Phương Sơn, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Chi nhánh Huyện Lục Nam Bắc Giang II – Phòng giao dịch Thị trấn Lục Nam

Địa chỉ: Thôn Chàng 1, thị trấn Lục Nam, huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Chi Nhánh VietinBank ở Huyện Lục Ngạn

Chi nhánh Huyện Lục Ngạn Bắc Giang II

Địa chỉ: Số 327, Khu Lê Lợi, Thị trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Chi nhánh Huyện Lục Ngạn Bắc Giang II – Phòng giao dịch Kim

Địa chỉ: Phố Kim, Xã Phượng Sơn, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Chi nhánh Huyện Lục Ngạn Bắc Giang II – Phòng giao dịch Lim

Địa chỉ: Thôn Lim, Xã Giáp Sơn, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Chi nhánh Huyện Lục Ngạn Bắc Giang II – Phòng giao dịch Biển Động

Địa chỉ: Phố Biển, Xã Biển Động, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Chi Nhánh VietinBank ở Huyện Sơn Động

Chi nhánh Huyện Sơn Động Bắc Giang II

Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn An Châu, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

Chi nhánh Huyện Sơn Động Bắc Giang II – Phòng giao dịch Cẩm Đàn

Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã Cẩm Đàn, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

Chi nhánh Huyện Sơn Động Bắc Giang II – Phòng giao dịch Số 96

Địa chỉ: Thôn Nòn, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

Chi Nhánh VietinBank ở Huyện Tân Yên

Chi nhánh Huyện Tân Yên Bắc Giang

Địa chỉ: Đường 295, Phố Mới, Thị trấn Cao Thượng, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang

Chi nhánh Huyện Tân Yên Bắc Giang – Phòng giao dịch Nhã Nam

Địa chỉ: Phố Tân Quang, Thị trấn Nhã Nam, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang

Chi nhánh Huyện Tân Yên Bắc Giang – Phòng giao dịch Việt Lập

Địa chỉ: Phố Kim Tràng, Xã Việt Lập, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang

Chi nhánh Huyện Tân Yên Bắc Giang – Phòng giao dịch Ngọc Thiện

Địa chỉ: Phố Bỉ, Xã Ngọc Thiện, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang

Chi Nhánh VietinBank ở Huyện Việt Yên

Chi nhánh Khu công nghiệp Đình Trám Bắc Giang

Địa chỉ: Khu Trung tâm điều hành, Khu công nghiệp Đình Trám, Xã Hoàng Ninh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Chi nhánh Huyện Việt Yên Bắc Giang

Địa chỉ: Số 462 đường Thân Nhân Trung, Thị trấn Bích Động, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Chi nhánh Huyện Việt Yên Bắc Giang – Phòng giao dịch Tự Lạn

Địa chỉ: Thôn Quán Rãnh, Xã Tự Lạn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Chi nhánh Huyện Việt Yên Bắc Giang – Phòng giao dịch Nếnh

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Nếnh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Chi Nhánh VietinBank ở Huyện Yên Dũng

Chi nhánh Khu công nghiệp Đình Trám Bắc Giang – Phòng giao dịch Song Khê

Địa chỉ: Thôn Liêm Xuyên, Xã Song Khê, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

Chi nhánh Huyện Yên Dũng Bắc Giang

Địa chỉ: Số 10, Thị trấn Neo, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

Chi nhánh Huyện Yên Dũng Bắc Giang – Phòng giao dịch Tiền Phong

Địa chỉ: Thôn Yên Sơn, Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

Chi nhánh Huyện Yên Dũng Bắc Giang – Phòng giao dịch Tân An

Địa chỉ: Phố Tân An, Xã Tân An, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

Chi Nhánh VietinBank ở Huyện Yên Thế

Chi nhánh Huyện Yên Thế Bắc Giang II

Địa chỉ: Số 10 đường Hoàng Hoa Thám, Thị trấn Cầu Gỗ, Huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang

Chi nhánh Huyện Yên Thế Bắc Giang II – Phòng giao dịch Mỏ Trạng

Địa chỉ: Thôn Mỏ Trạng, Xã Tam Tiến, Huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang

Chi nhánh Bố Hạ Bắc Giang II

Địa chỉ: Phố Thống Nhất, Thị trấn Bố Hạ, Huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang

ATM Agribank Bắc Giang

Để thuận tiện cho khách hàng, Chúng tôi cung cấp danh sách các địa điểm đặt cây ATM Agribank ở Tỉnh Bắc Giang mới nhất

STTĐịa chỉ máy ATM
1Khu nha lien co quan – quang truong 03/02 thanh pho Bac Giang
2So 166 duong Nguyen Thi Luu – thanh pho Bac Giang
3So 166 duong Nguyen Thi Luu
4So 166 duong Nguyen Thi Luu, BG
545 ngo Gia Tu
645 ngo Gia Tu
7so 07 Nguyen Thi Luu Tran Phu Bac Giang tinh Bac Giang
8So 141 Pho Coc xa Dinh Tri, Bac Giang
9Thi tran Cau Go
10So 10 Hoang Hoa Tham
11Pho Thong Nhat TT Bo Ha
12TT Nha Nam Tan Yen
13Agribank Tan Yen , TT Cao Thuong
14Agribank PGD Viet Lap, Kim Trang, xa Viet Lap, Tan Yen, Bac Giang
15Pho Voi – Thi tran Voi
16Thi tran Kep, Lang Giang
17Pho San Phuong Son
18TT Doi Ngo
19Pho Binh Minh -TT Doi Ngo
20So 327 Khu Le Loi TT Chu
21Pho Lim Xa Giap Son
22So 327 Khu Le Loi TT Chu
23Thi Tran Thanh Son
24Khu 3 Thi Tran An Chau
25Khu 3 Thi Tran An Chau
26Pho Tan An
27Tieu Khu 4 Thi Tran Neo Huyen Yen Dung
28Tieu Khu 4 Thi Tran Neo Huyen Yen Dung
29KCN Dinh Tram
30Tru so chinh agribank kcn dinh tram
31NHNo Viet Yen
32Thi tran Nenh
33NHNo Viet Yen
34Thi Tran Thang
35khu 2, thi tran Thang
36Pho Hoa, X.Bac Ly,H.Hiep Hoa, Bac Giang