Agribank Bến Tre: Ngân hàng Agribank tại Tỉnh Bến Tre

Cập nhật: 20/07/2021 Tác giả : Thùy Dương Mục :

Thông tin liên hệ các phòng giao dịch, chi nhánh và hệ thống cây ATM ngân hàng Agribank Bến Tre.

Phòng giao dịch Agribank tại Bến Tre

Chi Nhánh VietinBank ở Tp Bến Tre

Chi nhánh Tỉnh Bến Tre

Địa chỉ: Số 284A1, Đại lộ Đồng Khởi, Phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Chi nhánh Thành phố Bến Tre

Địa chỉ: Số 25C Đoàn Hoàng Minh, Phường 5, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Chi nhánh Thành phố Bến Tre – Phòng giao dịch Đồng Khởi

Địa chỉ: Số 21, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 3, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Chi nhánh Đồng Khởi Bến Tre

Địa chỉ: Số 14A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 2, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Chi nhánh Đồng Khởi Bến Tre – Phòng giao dịch Hoàng Lam

Địa chỉ: Số 225B, Hoàng Lam, Phường 5, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Chi nhánh Đồng Khởi Bến Tre – Phòng giao dịch Nguyễn Bỉnh Khiêm

Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 2, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Chi Nhánh VietinBank ở Huyện Ba Tri

Chi nhánh Huyện Ba Tri Bến Tre

Địa chỉ: Số 43, đường 19/5, khu phố 2, Thị trấn Ba Tri, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre

Chi nhánh Huyện Ba Tri Bến Tre – Phòng giao dịch Mỹ Chánh

Địa chỉ: Ấp Gò Da, xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

Chi nhánh Huyện Ba Tri Bến Tre – Phòng giao dịch Tiệm Tôm

Địa chỉ: Ấp Tân Bình (thửa đất số 409, tờ bản đồ số 9), Xã Tân Thuỷ, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre

Chi Nhánh VietinBank ở Huyện Bình Đại

Chi nhánh Huyện Bình Đại Bến Tre

Địa chỉ: Số 266, đường 30/4, khu phố 2, Thị trấn Bình Đại, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

Chi nhánh Huyện Bình Đại Bến Tre – Phòng giao dịch Châu Hưng

Địa chỉ: Số 108, đường tỉnh 883, ấp Hưng Chánh, Xã Châu Hưng, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

Chi nhánh Huyện Bình Đại Bến Tre – Phòng giao dịch Lộc Thuận

Địa chỉ: Số 501, đường tỉnh 883, ấp 8, Xã Lộc Thuận, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

Chi Nhánh VietinBank ở Huyện Chợ Lách

Chi nhánh Huyện Chợ Lách Bến Tre

Địa chỉ: Số 195/18B, khu phố 2, Thị trấn Chợ Lách, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre

Chi nhánh Huyện Chợ Lách Bến Tre – Phòng giao dịch Phú Phụng

Địa chỉ: Số 727/1, ấp Chợ, Xã Phú Phụng, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre

Chi nhánh Huyện Chợ Lách Bến Tre – Phòng giao dịch Vĩnh Thành

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Hưng 1 (thửa đất số 271, tờ bản đồ số 3), Xã Vĩnh Thành, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tr

Chi Nhánh VietinBank ở Huyện Giồng Trôm

Chi nhánh Huyện Giồng Trôm Bến Tre

Địa chỉ: Ấp Bình An (thửa đất số 317, tờ bản đồ số 2), Xã Bình Thành, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

Chi nhánh Huyện Giồng Trôm Bến Tre – Phòng giao dịch Lương Quới

Địa chỉ: Ấp Đồng Nhơn (thửa đất số 65, tờ bản đồ số 13), Xã Lương Quới, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

Chi nhánh Huyện Giồng Trôm Bến Tre – Phòng giao dịch Tân Hào

Địa chỉ: Ấp Tân Thị (thửa đất số 33, tờ bản đồ số 12), Xã Tân Hào, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

Chi nhánh Huyện Giồng Trôm Bến Tre – Phòng giao dịch Mỹ Thạnh

Địa chỉ: Ấp Căn cứ (thửa đất số 656, tờ bản đồ số 03), Xã Mỹ Thạnh, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

Chi Nhánh VietinBank ở Huyện Mỏ Cày Bắc

Chi nhánh Huyện Mỏ Cày Bắc Bến Tre

Địa chỉ: Số 219, tỉnh lộ 882, Ấp Phước Khánh, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre

Chi Nhánh VietinBank ở Huyện Mỏ Cày Nam

Chi nhánh Huyện Mỏ Cày Nam Bến Tre

Địa chỉ: Số 06, quốc lộ 60, khu phố 2, Thị trấn Mỏ Cày, Huyện Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre

Chi nhánh Huyện Mỏ Cày Nam Bến Tre – Phòng giao dịch Tân Trung

Địa chỉ: Số 259, Quốc lộ 57, Ấp Tân Thành Hạ, Xã Tân Trung, Huyện Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre

Chi Nhánh VietinBank ở Huyện Thạnh Phú

Chi nhánh Huyện Thạnh Phú Bến Tre

Địa chỉ: Số 215/3, ấp 10, Thị trấn Thạnh Phú, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre

Chi nhánh Huyện Thạnh Phú Bến Tre – Phòng giao dịch Giao Thạnh

Địa chỉ: Ấp Giao Hòa B (thửa đất số 579, tờ bản đồ số 02), Xã Giao Thạnh, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre

ATM Agribank Bến Tre

Để thuận tiện cho khách hàng, Chúng tôi cung cấp danh sách các địa điểm đặt cây ATM Agribank ở Tỉnh Bến Tre mới nhất

STTĐịa chỉ máy ATM
1284 A1 Dai Lo Dong Khoi Phuong Phu Tan
2284 A1 Dai Lo Dong Khoi Phuong Phu Tan
3284 A1 Dai Lo Dong Khoi Phuong Phu Tan
4333D Doan Hoang Minh, Phuong 6
525 C Doan Hoang Minh Phuong 5
621 Dai Lo Dong Khoi Phuong 3
714A, Dai Lo Dong Khoi, phuong 2
8Quoc lo 60, khu pho 3, thi tran Chau Thanh
9Quoc lo 60, khu pho 3, thi tran Chau Thanh
10Ap Long Hoa, Xa Giao Long
11Ap Chanh, xa Tien Thuy
12Ap Cho, xa Thanh Trieu
13195/18B Khu pho 2, TT Cho Lach
14PGD Vinh Thanh, ap Vinh Hung 1, xa Vinh Thanh
15195/18B Khu pho 2, TT Cho Lach
16So 06, QL 60, Khu pho 2, Thi Tran Mo Cay
17So 06, QL 60, Khu pho 2, Thi Tran Mo Cay
18So 259, QL 57, Tan Thanh Ha, Tan Trung
19Ap Can Cu, xa My Thanh, H.Giong Tom, Ben Tre
20Ap Binh An, Xa Binh Thanh
21Ap 1, Xa Luong Quoi
22Ap Tan Thi,Xa Tan Hao
23Ap Binh An, Xa Binh Thanh
24So 266, duong 30/4, Khu Pho 2, Thi Tran Binh Dai
25So 266, duong 30/4, Khu Pho 2, Thi Tran Binh Dai
26So 501, duong tinh 883, ap 8, xa Loc Thuan
27So 545, duong tinh 883, ap Phu Hung, xa Phu Thuan, huyen Binh Dai, tinh Ben Tre
2843 Duong 19/5
2943 Duong 19/5
3043 Duong 19/5
31Ap Go Da, Xa My Chanh, Huyen Ba Tri, Tinh Ben Tre
32Ap Tan Binh, Xa Tan Thuy, Huyen Ba Tri, Tinh Ben Tre
33215/3 ap 10 TT Thanh Phu
34ap Thanh B xa Tan Phong
35ap Giao Hoa B, xa Giao Thanh
36215/3 ap 10 TT thanh Phu – Ben Tre
37Ap Phuoc Hau,X.Phuoc My Trung,H.Mo Cay Bac
38Ap Phuoc Hau,X.Phuoc My Trung,H.Mo Cay Bac