Agribank Lạng Sơn: Ngân hàng Agribank tại Tỉnh Lạng Sơn

Cập nhật: 21/07/2021 Tác giả : Thùy Dương Mục :

Thông tin liên hệ các phòng giao dịch, chi nhánh và hệ thống cây ATM ngân hàng Agribank Lạng Sơn.

Phòng giao dịch Agribank tại Lạng Sơn

Chi Nhánh VietinBank ở Tp Lạng Sơn

Chi nhánh Tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 03, đường Lý Thái Tổ, Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Chi nhánh Tỉnh Lạng Sơn – Phòng giao dịch Chi Lăng

Địa chỉ: Số 13, đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Chi nhánh Thành phố Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 163, đường Trần Đăng Ninh, Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Chi nhánh Thành phố Lạng Sơn – Phòng giao dịch Vĩnh Trại

Địa chỉ: Ki ốt số 3, Sân vận động Đông Kinh, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Chi Nhánh VietinBank ở Huyện Bắc Sơn

Chi nhánh Huyện Bắc Sơn Lạng Sơn

Địa chỉ: Khối Lương Văn Chi, đường Lương Văn Chi, Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Chi Nhánh VietinBank ở Huyện Bình Gia

Chi nhánh Huyện Bình Gia Lạng Sơn

Địa chỉ: Khu 6A, Thị trấn Bình Gia, Huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn

Chi Nhánh VietinBank ở Huyện Cao Lộc

Chi nhánh Huyện Cao Lộc Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 12, khối 6, Thị trấn Cao Lộc, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

Chi nhánh Đồng Đăng Lạng Sơn

Địa chỉ: Khu Nam Quan, Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

Chi Nhánh VietinBank ở Huyện Chi Lăng

Chi nhánh Huyện Chi Lăng Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 118, Khu Chính, Thị trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn

Chi nhánh Huyện Chi Lăng Lạng Sơn – Phòng giao dịch Đồng Bành

Địa chỉ: Thôn Pha Lác, Thị trấn Chi Lăng, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn

Chi Nhánh VietinBank ở Huyện Đình Lập

Chi nhánh Huyện Đình Lập Lạng Sơn

Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Đình Lập, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn

Chi Nhánh VietinBank ở Huyện Hữu Lũng

Chi nhánh Huyện Hữu Lũng Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 34 đường Chi Lăng, khu An Ninh, Thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn

Chi Nhánh VietinBank ở Huyện Lộc Bình

Chi nhánh Huyện Lộc Bình Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 01, phố Bờ Sông, Thị trấn Lộc Bình, Huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn

Chi nhánh Huyện Lộc Bình Lạng Sơn – Phòng giao dịch Na Dương

Địa chỉ: Khu 5A, Thị trấn Na Dương, Huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn

Chi Nhánh VietinBank ở Huyện Tràng Định

Chi nhánh Huyện Tràng Định Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 208 đường Hoàng Văn Thụ, khu I, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

Chi Nhánh VietinBank ở Huyện Văn Lãng

Chi nhánh Tỉnh Lạng Sơn – Phòng giao dịch Tân Thanh

Địa chỉ: Khu II, Cửa khẩu Tân Thanh, Xã Tân Thanh, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn

Chi nhánh Huyện Văn Lãng Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 71, khu I, Thị trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn

Chi Nhánh VietinBank ở Huyện Văn Quan

Chi nhánh Huyện Văn Quan Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 118, phố Đức Tâm II, Thị trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn

ATM Agribank Lạng Sơn

Để thuận tiện cho khách hàng, Chúng tôi cung cấp danh sách các địa điểm đặt cây ATM Agribank ở Tỉnh Lạng Sơn mới nhất

STTĐịa chỉ máy ATM
103 Ly Thai To
2BVDK Trung Tam
337 Nguyen Thai Hoc
403 Ly Thai To P Dong Kinh
5So 3 Ly Thai To
6So 37 Nguyen Thai hoc, P Chi Lang
7So 3 Ly Thai To, P.Dong Kinh, TP.Lang Son
8163 Duong Tran Dang Ninh
9So 208- Duong Hoang Van Thu- Khu 1- TT That Khe
10Pho Duc Tam II Thi Tran Van Quan Huyen Van Quan Tinh Lang Son
11Khu 1 TT That Khe
12Khu 6A TT Binh Gia, huyen Binh Gia, tinh Lang Son
13TT Binh Gia- Huyen Binh Gia- Tinh Lang Son
14So 71, Khu 1 TT Na Sam
15So 71, Khu 1 TT Na Sam
16Khu Nam Quan,Thi Tran Dong Dang
17127, Duong Thai Binh, K6, TT Cao Loc
18Pho Duc Tam II, Thi tran Van Quan
19Khu Luong Van Chi, TT Bac Son
20Kp Tran Dang Ninh, Thi tran Bac Son
21Khu An Ninh TT Huu Lung
22Khu An Ninh TT Huu Lung
23Khu An Ninh TT Huu Lung
24138 Duong Dai Hue – TT Dong Mo
25Thon Pha Lac – TT Chi Lang
26138 Duong Dai Hue – TT Dong Mo
27So 01 pho Bo Song thi tran Loc Binh
28PGD Na Duong Khu 5A TT Na Duong
29Cong An huyen Loc Binh – khu Hoa Binh TT Loc Binh
30Khu 3 thi tran Dinh lap