Agribank Thái Nguyên: Ngân hàng Agribank tại Tỉnh Thái Nguyên

Cập nhật: 21/07/2021 Tác giả : Thùy Dương Mục :

Thông tin liên hệ các phòng giao dịch, chi nhánh và hệ thống cây ATM ngân hàng Agribank Thái Nguyên.

Phòng giao dịch Agribank tại Thái Nguyên

Chi Nhánh VietinBank ở Tp Thái Nguyên

Chi nhánh Tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 279, đường Thống Nhất, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Chi nhánh Thành phố Thái Nguyên

Địa chỉ: Số nhà 10, đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Chi nhánh Thành phố Thái Nguyên – Phòng giao dịch Hoàng Văn Thụ

Địa chỉ: Số 6, đường Hoàng Văn Thụ, tổ 19, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Chi nhánh Thành phố Thái Nguyên – Phòng giao dịch Gang Thép

Địa chỉ: Tổ 17, Phường Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Chi nhánh Thành phố Thái Nguyên – Phòng giao dịch Quang Trung

Địa chỉ: Tổ 20, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Chi nhánh Thành phố Thái Nguyên – Phòng giao dịch Mỏ Bạch

Địa chỉ: Tổ 3, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Chi nhánh Thành phố Thái Nguyên – Phòng giao dịch Gia Sàng

Địa chỉ: Số 642 đường Cách Mạng Tháng Tám, tổ 16, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

Chi nhánh Sông Cầu Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 138, đường Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Chi Nhánh VietinBank ở Tp Sông Công

Chi nhánh Thành phố Sông Công Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 343, đường Cách Mạng Tháng 10, Phường Bách Quang, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

Chi Nhánh VietinBank ở Huyện Đại Từ

Chi nhánh Huyện Đại Từ Thái Nguyên

Địa chỉ: Phố Đình, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

Chi nhánh Huyện Đại Từ Thái Nguyên – Phòng giao dịch Cù Vân

Địa chỉ: Xóm Bãi Chè, Xã Cù Vân, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

Chi nhánh Huyện Đại Từ Thái Nguyên – Phòng giao dịch Yên Lãng

Địa chỉ: Xóm Trung tâm, Xã Yên Lãng, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

Chi nhánh Huyện Đại Từ Thái Nguyên – Phòng giao dịch Phú Xuyên

Địa chỉ: Xóm Khuôn Ngàn, Xã Phú Xuyên, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

Chi nhánh Huyện Đại Từ Thái Nguyên – Phòng giao dịch Ký Phú

Địa chỉ: Xóm Gió, Xã Ký Phú, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

Chi Nhánh VietinBank ở Huyện Định Hoá

Chi nhánh Huyện Định Hoá Thái Nguyên

Địa chỉ: Phố Tân Lập, Thị trấn Chợ Chu, Huyện Định Hoá, Tỉnh Thái Nguyên

Chi nhánh Huyện Định Hoá Thái Nguyên – Phòng giao dịch Yên Thông

Địa chỉ: Xóm Yên Thông, Xã Bình Yên, Huyện Định Hoá, Tỉnh Thái Nguyên

Chi nhánh Huyện Định Hoá Thái Nguyên – Phòng giao dịch Quán Vuông

Địa chỉ: Xóm Quán Vương 1, Xã Trung Hội, Huyện Định Hoá, Tỉnh Thái Nguyên

Chi Nhánh VietinBank ở Huyện Đồng Hỷ

Chi nhánh Huyện Đồng Hỷ Thái Nguyên

Địa chỉ: Tổ 12, Thị Trấn Chùa Hang, Huyện Đồng Hỷ , Tỉnh Thái Nguyên

Chi nhánh Huyện Đồng Hỷ Thái Nguyên – Phòng giao dịch Trại Cau

Địa chỉ: Tổ 8, Thị trấn Trại Cau, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

Chi Nhánh VietinBank ở Huyện Phú Bình

Chi nhánh Huyện Phú Bình Thái Nguyên

Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Hương Sơn, Huyện Phú Bình,Tỉnh Thái Nguyên

Chi nhánh Huyện Phú Bình Thái Nguyên – Phòng giao dịch Thanh Ninh

Địa chỉ: Xóm Quán, Xã Thanh Ninh, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên

Chi nhánh Huyện Phú Bình Thái Nguyên – Phòng giao dịch Hanh

Địa chỉ: Xóm Thuần Phát, Xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên

Chi Nhánh VietinBank ở Huyện Phú Lương

Chi nhánh Huyện Phú Lương Thái Nguyên

Địa chỉ: Tiểu khu Thái An, Thị trấn Đu, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên

Chi nhánh Huyện Phú Lương Thái Nguyên – Phòng giao dịch Giang Tiên

Địa chỉ: Phố Giang Trung, Thị trấn Giang Tiên, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên

Chi nhánh Huyện Phú Lương Thái Nguyên – Phòng giao dịch Tức Tranh

Địa chỉ: Xóm Cây Thị, Xã Tức Tranh, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên

Chi Nhánh VietinBank ở Huyện Võ Nhai

Chi nhánh Huyện Võ Nhai Thái Nguyên

Địa chỉ: Xóm Tiền Phong, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

Chi nhánh Huyện Võ Nhai Thái Nguyên – Phòng giao dịch La Hiên

Địa chỉ: Xóm Phổ, Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

Chi Nhánh VietinBank ở Thị xã Phổ Yên

Chi nhánh Thị xã Phổ Yên Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 85, đường Trường Chinh, Phường Ba Hàng, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Chi nhánh Thị xã Phổ Yên Thái Nguyên – Phòng giao dịch Thanh Xuyên

Địa chỉ: Xóm Thanh Xuyên, Xã Trung Thành, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Chi nhánh Thị xã Phổ Yên Thái Nguyên – Phòng giao dịch Phúc Thuận

Địa chỉ: Tổ dân phố Sơn Trung, Phường Bắc Sơn, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

ATM Agribank Thái Nguyên

Để thuận tiện cho khách hàng, Chúng tôi cung cấp danh sách các địa điểm đặt cây ATM Agribank ở Tỉnh Thái Nguyên mới nhất

STTĐịa chỉ máy ATM
1279 duong Thong Nhat, phuong Gia Sang
2Dai hoc Thai Nguyen, Phuong Tan Thinh
3To 10, Xa Quyet Thang- Thanh Pho Thai Nguyen
4Số 279, đường Thống Nhất, TPTN, Thái Nguyên
5To 2 Phuong Hoang Van Thu , Duong Luong Ngoc Quyen
6So 10 Duong CMT8 Phuong Phan Dinh Phung
7To 2 Phuong Hoang Van Thu , Duong Luong Ngoc Quyen
8So 10 duong CMT8
9So 451/1, CMT8, to 17 Huong son Thai nguyen
10so 138 – Hoang Van Thu – Thai Nguyen – tinh Thai Nguyen
11479 – Duong Luong Ngoc Quyen – Phan Dinh Phung – Thai Nguyen
12So 343- Duong CMT10
13P. Tan Lap TT.Cho Chu
14Tan Lap TT Cho Chu huyen Dinh Hoa Tinh Thai Nguyen
15TT Cho Chu Huyen Dinh Hoa Tinh Thai Nguyen
16Tieu Khu Thai An Thi Tran Du
17Tieu Khu Thai An Thi Tran Du
18Tieu khu Giang Son, thi tran Giang Tien
19Phuong Chua Hang
20To 8 Thi Tran Trai Cau
21Phuong Chua Hang Thai Nguyen
22165 – Xom Pho – TT Dinh Ca
23165 – Xom Pho – TT Dinh Ca
24Phu Xuyen, Dai Tu
25Pho Dinh Thi Tran Hung Son
26Pho Dinh, Thi tran Hung Son, huyen Dai Tu, Thai Nguyen
27So 85 duong Truong Chinh,Phuong Ba Hang
28Cty TNHH Hansol Electronics Viet Nam khu cong nghiep Yen Binh 1
29Cty Hansol Electronics Viet Nam, KCN Yen Binh 1
30So 85 duong Truong Chinh, phuong Ba Hang, thi xa Pho Yen tinh Thai Nguyen
31So 85, duong Truong Chinh, Phuong Ba Hang
32To 2 Huong Son
33To 2 Thi Tran Huong Son