Agribank Vĩnh Long: Ngân hàng Agribank tại Tỉnh Vĩnh Long

Cập nhật: 22/07/2021 Tác giả : Thùy Dương Mục :

Thông tin liên hệ các phòng giao dịch, chi nhánh và hệ thống cây ATM ngân hàng Agribank Vĩnh Long.

Phòng giao dịch Agribank tại Vĩnh Long

Chi Nhánh VietinBank ở Tp Vỉnh Long

Chi nhánh Tỉnh Vĩnh Long

Địa chỉ: Số 28 đường Hưng Đạo Vương, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Chi nhánh Tỉnh Vĩnh Long – Phòng giao dịch Long Châu

Địa chỉ: Số 47 đường 1 tháng 5, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Chi nhánh Tỉnh Vĩnh Long – Phòng giao dịch Nguyễn Huệ

Địa chỉ: Số 29 đường Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Chi nhánh Thành phố Vĩnh Long

Địa chỉ: Số 14 đường Hùng Vương, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Chi nhánh Thành phố Vĩnh Long – Phòng giao dịch Mỹ Thuận

Địa chỉ: Số 270 Quốc lộ 1A, ấp Tân Thuận An, Xã Tân Ngãi, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Chi Nhánh VietinBank ở Huyện Long Hồ

Chi nhánh Huyện Long Hồ Vĩnh Long

Địa chỉ: Số 9A khóm 5, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

Chi nhánh Huyện Long Hồ Vĩnh Long – Phòng giao dịch Phú Quới

Địa chỉ: Tổ 20, ấp Phú Long A, Xã Phú Quới, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

Chi nhánh Huyện Long Hồ Vĩnh Long – Phòng giao dịch Hoà Ninh

Địa chỉ: Tổ 1, ấp Bình Thuận 1, Xã Hoà Ninh, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

Chi nhánh Huyện Long Hồ Vĩnh Long – Phòng giao dịch An Bình

Địa chỉ: Tổ 18, ấp An Thuận, Xã An Bình, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

Chi nhánh Khu Công nghiệp Hoà Phú Vĩnh Long

Địa chỉ: Tổ 2, ấp Phước Long, Xã Lộc Hoà, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh long

Chi Nhánh VietinBank ở Huyện Mang Thít

Chi nhánh Huyện Mang Thít Vĩnh Long

Địa chỉ: Số 25 đường 3 tháng 2, khóm 1, Thị trấn Cái Nhum, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long

Chi nhánh Huyện Mang Thít Vĩnh Long – Phòng giao dịch An Phước

Địa chỉ: Tổ 04, ấp Thanh Thuỷ, Xã An Phước, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long

Chi nhánh Huyện Mang Thít Vĩnh Long – Phòng giao dịch Bình Phước

Địa chỉ: Tổ 02, ấp Phướng Tường B, Xã Bình Phước, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long

Chi nhánh Huyện Mang Thít Vĩnh Long – Phòng giao dịch Hoà Mỹ

Địa chỉ: Số 11, tổ 11, ấp Bình Tịnh, Xã Hoà Tịnh, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long

Chi nhánh Huyện Mang Thít Vĩnh Long – Phòng giao dịch Mỹ An

Địa chỉ: Số 242, tổ 09, ấp Hoà Long, Xã Mỹ An, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long

Chi Nhánh VietinBank ở Huyện Tam Bình

Chi nhánh Huyện Tam Bình Vĩnh Long

Địa chỉ: Số 116/10 tổ 25, khóm 2, Thị trấn Tam Bình, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long

Chi nhánh Huyện Tam Bình Vĩnh Long – Phòng giao dịch Cái Ngang

Địa chỉ: Số 48, tổ 2, ấp Long Công, Xã Phú Lộc, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long

Chi nhánh Huyện Tam Bình Vĩnh Long – Phòng giao dịch Bình Ninh

Địa chỉ: Tổ 1, ấp An Thạnh A, Xã Bình Ninh, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long

Chi nhánh Huyện Tam Bình Vĩnh Long – Phòng giao dịch Song Phú

Địa chỉ: Ấp Phú Tường, xã Song Phú, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long

Chi Nhánh VietinBank ở Huyện Trà Ôn

Chi nhánh Huyện Trà Ôn Vĩnh Long

Địa chỉ: Số 30B đường Gia Long, Thị trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long

Chi nhánh Huyện Trà Ôn Vĩnh Long – Phòng giao dịch Vĩnh Xuân

Địa chỉ: Tổ 3, ấp Vĩnh Trinh, Xã Vĩnh Xuân, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long

Chi nhánh Huyện Trà Ôn Vĩnh Long – Phòng giao dịch Hoà Bình

Địa chỉ: Tổ 11, ấp Ngãi Hòa, Xã Hoà Bình, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long

Chi nhánh Huyện Trà Ôn Vĩnh Long – Phòng giao dịch Hựu Thành

Địa chỉ: Tổ 8, Khu phố Hựu Thành, Xã Hựu Thành, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long

Chi Nhánh VietinBank ở Huyện Vũng Liêm

Chi nhánh Huyện Vũng Liêm Vĩnh Long

Địa chỉ: Tổ 4, khóm 2, Thị Trấn Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

Chi nhánh Huyện Vũng Liêm Vĩnh Long – Phòng giao dịch Hiếu Phụng

Địa chỉ: Tổ 9, ấp Tân Quang, Xã Hiếu Phụng, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

Chi nhánh Huyện Vũng Liêm Vĩnh Long – Phòng giao dịch Thanh Bình

Địa chỉ: Tổ 10, ấp Thái Bình, Xã Thanh Bình, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

Chi nhánh Huyện Vũng Liêm Vĩnh Long – Phòng giao dịch Cầu Mới

Địa chỉ: Tổ 2, ấp 7, Xã Tân An Luông, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh long

Chi nhánh Huyện Vũng Liêm Vĩnh Long – Phòng giao dịch Hiếu Nhơn

Địa chỉ: Tổ 22, ấp Hiếu Minh, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

Chi Nhánh VietinBank ở Thị xã Bình Minh

Chi nhánh Thị xã Bình Minh Vĩnh Long

Địa chỉ: Số 165/15, đường Ngô Quyền, khóm 1, Phường Cái Vồn, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long

Chi nhánh Thị xã Bình Minh Vĩnh Long – Phòng giao dịch Cái Vồn

Địa chỉ: Số 5/7 đường Ngô Quyền, Phường Cái Vồn, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long

Chi nhánh Thị xã Bình Minh Vĩnh Long – Phòng giao dịch Đông Bình

Địa chỉ: Số 97, tổ 25, ấp Đông Lợi, Xã Đông Bình, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long

ATM Agribank Vĩnh Long

Để thuận tiện cho khách hàng, Chúng tôi cung cấp danh sách các địa điểm đặt cây ATM Agribank ở Tỉnh Vĩnh Long mới nhất

STTĐịa chỉ máy ATM
142 Duong 1-5, Phuong 1
228 Hung Dao Vuong, Phuong 1
3So 28, Hung Dao Vuong, P1
4So 28, Hung Dao Vuong, P1
5So 270 ap Tan Thuan An, Tan Ngai, Vinh Long
614-16 Hung Vuong
7Khom 5, Thi Tran Long Ho
8Ap Binh Thuan 1, Xa Hoa Ninh
9Ap Phu Long A, Xa Phu Quoi
10Phuoc Long Loc Hoa
11Khom 1, TT Cai Nhum
12Khom 1 – Thi Tran Cai Nhum
13Khom 2 Thi Tran Vung liem
14So 156 duong Nam Ky Khoi Nghia Khom II
15116/10 Khom 2 Thi Tran Tam Binh
1633/1 To 1B Ap 8 Xa My Loc Huyen Tam Binh Tinh Vinh Long
17165/15 Ngo Quyen, khom I, phuong Cai Von
18165/15 Ngo Quyen, Khom 1, P. Cai Von
1930 B Gia Long Tra On
20Khu Pho Huu Thanh
21To 1, Ap Tan Thuan
22Ap Tan Vinh, Xa Tan Luoc