Agribank Vĩnh Phúc: Ngân hàng Agribank tại Tỉnh Vĩnh Phúc

Cập nhật: 22/07/2021 Tác giả : Thùy Dương Mục :

Thông tin liên hệ các phòng giao dịch, chi nhánh và hệ thống cây ATM ngân hàng Agribank Vĩnh Phúc.

Phòng giao dịch Agribank tại Vĩnh Phúc

Chi Nhánh VietinBank ở Tp Vĩnh Yên

Chi nhánh Tỉnh Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Đường Kim Ngọc, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Chi nhánh Tỉnh Vĩnh Phúc – Phòng giao dịch Nam Vĩnh Yên

Địa chỉ: Phố Đình Ấm, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Chi nhánh Tỉnh Vĩnh Phúc – Phòng giao dịch Vĩnh Yên

Địa chỉ: Số nhà 15, Đường Trần Bình Trọng, Phường Ngô Quyền, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Chi nhánh Thành phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Số nhà 548, Đường Hùng Vương, Phường Đồng Tâm, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Chi Nhánh VietinBank ở Huyện Bình Xuyên

Chi nhánh Huyện Bình Xuyên Vĩnh Phúc II

Địa chỉ: Khu phố 1, Thị trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Chi nhánh Huyện Bình Xuyên Vĩnh Phúc II – Phòng giao dịch Phú Xuân

Địa chỉ: Thôn Lý Nhân, Xã Phú Xuân, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Chi nhánh Huyện Bình Xuyên Vĩnh Phúc II – Phòng giao dịch Quang Hà

Địa chỉ: Thôn Xuân Quang, TT Gia Khánh, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Chi nhánh Huyện Bình Xuyên Vĩnh Phúc II – Phòng giao dịch Bá Thiện

Địa chỉ: Thôn Bá Cầu, Xã Sơn Lôi, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Chi Nhánh VietinBank ở Huyện Lập Thạch

Chi nhánh Huyện Lập Thạch Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Tổ dân phố Phú Lâm, Thị trấn Lập Thạch, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

Chi nhánh Huyện Lập Thạch Vĩnh Phúc – Phòng giao dịch Hoa Sơn

Địa chỉ: Phố Hoa Lư, Thị trấn Hoa Sơn, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

Chi nhánh Huyện Lập Thạch Vĩnh Phúc – Phòng giao dịch Triệu Đề

Địa chỉ: Thôn Vọng Sơn, Xã Triệu Đề, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc

Chi Nhánh VietinBank ở Huyện Sông Lô

Chi nhánh Huyện Sông Lô Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Tổ dân phố Then, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Sông Lô, Tỉnh Vĩnh Phúc.

Chi nhánh Huyện Sông Lô Vĩnh Phúc – Phòng giao dịch Lãng Công

Địa chỉ: Thôn Phú Cường, xã Lãng Công, Huyện Sông Lô, Tỉnh Vĩnh Phúc

Chi nhánh Huyện Sông Lô Vĩnh Phúc – Phòng giao dịch Đồng Thịnh

Địa chỉ: Xã Đồng Thịnh, Huyện Sông Lô, Tỉnh Vĩnh Phúc

Chi Nhánh VietinBank ở Huyện Tam Đảo

Chi nhánh Huyện Tam Đảo Vĩnh Phúc II

Địa chỉ: Km 10, Quốc lộ 2B, Xã Hợp Châu, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc

Chi nhánh huyện Tam Đảo Vĩnh Phúc II – Phòng giao dịch Đại Đình

Địa chỉ: Khu Trung tâm lễ hội Tây Thiên, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Chi Nhánh VietinBank ở Huyện Vĩnh Tường

Chi nhánh Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Vĩnh Tường, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

Chi nhánh Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc – Phòng giao dịch Bồ Sao

Địa chỉ: Xã Bồ Sao, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

Chi nhánh Huyện Vĩnh Tường Vĩnh Phúc – Phòng giao dịch Chấn Hưng

Địa chỉ: Thôn Sơn Kiệu, Xã Chấn Hưng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

Chi nhánh Thổ Tang Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Thôn Bắc Cường, Thị trấn Thổ Tang, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

Chi Nhánh VietinBank ở Huyện Yên Lạc

Chi nhánh Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc II

Địa chỉ: Thôn Đoài, Thị trấn Yên Lạc, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Chi nhánh Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc II – Phòng giao dịch Liên Châu

Địa chỉ: Thôn Nhật Chiêu, Xã Liên Châu, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Chi nhánh Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc II – Phòng giao dịch Nguyệt Đức

Địa chỉ: Khu 11, Xã Nguyệt Đức, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Chi nhánh Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc II – Phòng giao dịch Đồng Văn

Địa chỉ: Thôn Yên Lạc, Xã Đồng Văn, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

ATM Agribank Vĩnh Phúc

Để thuận tiện cho khách hàng, Chúng tôi cung cấp danh sách các địa điểm đặt cây ATM Agribank ở Tỉnh Vĩnh Phúc mới nhất

STTĐịa chỉ máy ATM
1Duong Kim Ngoc
2PGD Nam Vinh Yen, Khai Quang, Vinh Yen, Vinh Phuc
3Chi Cuc Thue Vinh yen, Vinh phuc
4Duong Nguyen Tat Thanh
5Duong Kim Ngoc
6548 Duong Hung Vuong- Dong Tam
7Truong CDKT Vinh Phuc- Hung Vuong
8PGD Ba Thien, Agribank H.Binh Xuyen
988A Tran Hung Dao
10Duong Tran Phu
11Phuong Hung Vuong
1288A Tran Hung Dao
13Nguyen Van Linh, Xuan Hoa, Phuc Yen, Vinh Phuc
14TT Lap Thach
15TT Lap Thach
16TT Hoa Son
17Xa Trieu De
18Trung tam GDTX huyen Lap Thach – Xuan Loi – Lap Thach – Vinh Phuc
19Hop Hoa
20Van Sau Van Hoi
21KM 10 Hop Chau
22Nha nghi Agribank, nui Tam Dao
23Thon Dong Linh, Xa Dai Dinh
24Thi Tran Huong Canh
25Xa Phu Xuan
26Thi Tran Gia Khanh
27Dong Van
28Cho Rau Lien Chau
29Khu 3 Doai TT Yen Lac
30TT Tho Tang
31Khu II – Thi tran Vinh Tuong
32Xa Chan Hung
33Uy Ban Huyen Vinh Tuong
34Thi Tran Tam Son
35Xa Dong Thinh