Agribank Yên Bái: Ngân hàng Agribank tại Tỉnh Yên Bái

Cập nhật: 22/07/2021 Tác giả : Thùy Dương Mục :

Thông tin liên hệ các phòng giao dịch, chi nhánh và hệ thống cây ATM ngân hàng Agribank Yên Bái.

Phòng giao dịch Agribank tại Yên Bái

Chi Nhánh VietinBank ở Tp Yên Bái

Chi nhánh Tỉnh Yên Bái

Địa chỉ: Số nhà 43, đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Chi nhánh Thành phố Yên Bái

Địa chỉ: Số 133, đường Nguyễn Thái Học, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Chi nhánh Thành phố Yên Bái – Phòng giao dịch Số 3

Địa chỉ: Số nhà 196, tổ 4, đường Hoàng Hoa Thám, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Chi nhánh Thành phố Yên Bái – Phòng giao dịch Số 4

Địa chỉ: Số 487, đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 36b, Phường Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Chi nhánh Thành phố Yên Bái – Phòng giao dịch Số 6

Địa chỉ: Tổ 50, phố Thổng Nhất, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Chi nhánh Thành phố Yên Bái – Phòng giao dịch Số 7

Địa chỉ: Số nhà 464, đường Lê Hồng Phong, tổ 30, Phường Nguyễn Phúc, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Chi nhánh Thành phố Yên Bái II

Địa chỉ: Số 884, tổ 50, Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Chi nhánh Thành phố Yên Bái II – Phòng giao dịch Số 1

Địa chỉ: Số nhà 330, tổ 14, Phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Chi nhánh Thành phố Yên Bái II – Phòng giao dịch Số 2

Địa chỉ: Số 722, tổ 41B, Phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Chi nhánh Thành phố Yên Bái II – Phòng giao dịch Số 5

Địa chỉ: Số 1119, tổ 38, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Chi nhánh Thành phố Yên Bái II – Phòng giao dịch Số 9

Địa chỉ: Số 675, tổ 59, Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Chi nhánh Thành phố Yên Bái II – Phòng giao dịch Số 10

Địa chỉ: Số nhà 436, tổ 22, Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Chi nhánh Thành phố Yên Bái II – Phòng giao dịch Văn Tiến

Địa chỉ: Thôn Văn Quỳ, Xã Văn Tiến, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Chi Nhánh VietinBank ở Huyện Lục Yên

Chi nhánh Huyện Lục Yên Yên Bái

Địa chỉ: Tổ 9, Thị trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên, Tỉnh Yên Bái

Chi nhánh Huyện Lục Yên Yên Bái – Phòng giao dịch Hồng Quang

Địa chỉ: Thôn 16, Xã Động Quan, Huyện Lục Yên, Tỉnh Yên Bái

Chi nhánh Huyện Lục Yên Yên Bái – Phòng giao dịch Yên Thế

Địa chỉ: Tổ 9, Thị trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên, Tỉnh Yên Bái

Chi Nhánh VietinBank ở Huyện Mù Căng Chải

Chi nhánh Huyện Mù Cang Chải Yên Bái

Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Căng Chải, Tỉnh Yên Bái

Chi Nhánh VietinBank ở Huyện Trạm Tấu

Chi nhánh Huyện Trạm Tấu Yên Bái

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái

Chi Nhánh VietinBank ở Huyện Trấn Yên

Chi nhánh Huyện Trấn Yên Yên Bái

Địa chỉ: Khu phố 6, Thị trấn Cổ Phúc, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

Chi nhánh Huyện Trấn Yên Yên Bái – Phòng giao dịch Hợp Minh

Địa chỉ: Thôn 9, Xã Hợp Minh, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

Chi Nhánh VietinBank ở Huyện Văn Chấn

Chi nhánh Huyện Văn Chấn Yên Bái

Địa chỉ: Bản Phiêng 1, Xã Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

Chi nhánh Huyện Văn Chấn Yên Bái – Phòng giao dịch Tân Thịnh

Địa chỉ: Thôn 13, Xã Tân Thịnh, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

Chi nhánh Huyện Văn Chấn Yên Bái – Phòng giao dịch Vực Tuần

Địa chỉ: Khu 10A, Thị trấn NT Trần Phú, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

Chi nhánh Huyện Văn Chấn Yên Bái – Phòng giao dịch Mường Lò

Địa chỉ: Thôn Cầu Thia, Xã Phù Nham, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

Chi nhánh Huyện Văn Chấn Yên Bái – Phòng giao dịch Liên Sơn

Địa chỉ: Thôn 10, Thị trấn NT Liên Sơn, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

Chi Nhánh VietinBank ở Huyện Văn Yên

Chi nhánh Huyện Văn Yên Yên Bái

Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Mậu A, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

Chi nhánh Huyện Văn Yên Yên Bái – Phòng giao dịch Trái Hút

Địa chỉ: Thôn Trái Hút, Xã An Bình, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

Chi nhánh Huyện Văn Yên Yên Bái – Phòng giao dịch An Thịnh

Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã An Thịnh, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

Chi Nhánh VietinBank ở Huyện Yên Bình

Chi nhánh Huyện Yên Bình Yên Bái

Địa chỉ: Tổ 10, Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

Chi nhánh Huyện Yên Bình Yên Bái – Phòng giao dịch Cảm Ân

Địa chỉ: Thôn Ngòi Cát, Xã Cảm Ân, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

Chi nhánh Huyện Yên Bình Yên Bái – Phòng giao dịch Thác Bà

Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Thác Bà, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

Chi nhánh Huyện Yên Bình Yên Bái – Phòng giao dịch Cảm Nhân

Địa chỉ: Xã Cảm Nhân, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

Chi Nhánh VietinBank ở Thị xã Nghĩa Lộ

Chi nhánh Thị xã Nghĩa Lộ Yên Bái

Địa chỉ: Tổ 6, Phường Tân An, Thị xã Nghĩa Lộ, Tỉnh Yên Bái

Chi nhánh Thị xã Nghĩa Lộ Yên Bái – Phòng giao dịch Số 1

Địa chỉ: Tổ 8, Phường Trung tâm, Thị xã Nghĩa Lộ, Tỉnh Yên Bái

ATM Agribank Yên Bái

Để thuận tiện cho khách hàng, Chúng tôi cung cấp danh sách các địa điểm đặt cây ATM Agribank ở Tỉnh Yên Bái mới nhất

STTĐịa chỉ máy ATM
143 Dinh Tien Hoang
243 Dinh Tien Hoang
3963 Duong Yen Ninh
4To 50 Phuong Minh Tan
5So 133, Dai Lo Nguyen Thai Hoc, Phuong Nguyen Thai Hoc
6So 133 Dai Lo Nguyen Thai Hoc yen Bai
7To 6, phuong Tan An, thi xa Nghia Lo, Yen Bai
8To 6, phuong Tan An, thi xa Nghia Lo, Yen Bai
9So 467, duong Nguyen Tat Thanh, TT Yen The
10So 467, duong Nguyen Tat Thanh, TT Yen The
11To 9, TT Yen The
12Thon Trai Hut, Xa An Binh, Huyen Van Yen
13To 1 – Khu Pho 3 – TT.Mau A
14To 1 – Khu Pho 3 – TT.Mau A
15To 5, TT Mu Cang Chai, Huyen Mu Cang Chai, Tinh Yen Bai
1643 Dinh Tien Hoang
17KP6 TT Co Phuc
18To 9 Phuong Hop Minh, Yen Bai, Tinh Yen Bai
19Khu 2 – TT Tram Tau
20Ban Phieng 1 – Xa Son Thinh
21To 10 – TTNT Tran Phu
22To 10 TT Yen Binh – Yen Binh – Yen Bai
23Khu 1 TT Thac Ba Huyen Yen Binh tinh Yen Bai