Xe buýt 47B Hà Nội : Giá vé và lộ trình tuyến xe bus 47B ở Hà Nội

Xe buýt 47B Hà Nội tuyến 47B Long Biên – Kim Lan cập nhật chi tiết giờ chạy, giá vé và lộ trình điểm dừng đón và trả khách.

Thông tin chuyến xe buýt 47B Hà Nội

Đơn vị đảm nhận : Xí nghiệp Vận tải Du lịch (Hanoibus)

Thời gian hoạt động:

5h14 – 19h42 ( Long Biên); 5h53 – 20h21 (Kim Lan)

CN: 5h16-19h58 ( Long Biên); 5h41-20h56 ( Kim Lan).Thời gian kế hoạch 1 lượt: 40 phút

Giá vé: 7000đ/lượt

Số chuyến: 3 – 4 xe chuyến/ngày

Giãn cách chuyến: 28 – 33 phút/chuyến phút

Lộ trình xe buýt 47B ở Hà Nội

Chiều đi Long Biên – Kim Lan

Long Biên (Điểm trung chuyển Long Biên) – Yên Phụ – Trần Nhật Duật – Cầu Chương Dương – Đê Long Biên Xuân Quan – Bồ Đề – Tư Đình – Cự Khối – Đông Dư – qua ngã ba đi Bát Tràng – đường liên xã Kim Lan, Văn Đức – Bãi đỗ xe Kim Lan (cạnh nhà văn hóa thôn Hồng Long, Kim Lan, Gia Lâm)

Chiều về Long Biên – Kim Lan

Bãi đỗ xe Kim Lan (cạnh nhà văn hóa thông Hồng Long, Kim Lan, Gia Lâm) – đường liên xã Kim Lan, Văn Đức – qua ngã ba đi Bát Tràng – Đông Dư – Cự Khối – Tư Đình – Bồ Đề – Đường Long Biên Xuân Quan – Cầu Chương Dương – Trần Nhật Duật – Điểm trung chuyển Long Biên – Quay đầu tại 92 Yên Phụ – Yên Phụ – Long Biên (Điểm trung chuyển Long Biên)

Điểm dừng xe buýt 47B ở Hà Nội

Điểm dừng chiều đi tuyến 47B (Long Biên – Kim Lan)

 • E3.2 Trung chuyển Long Biên
 • 80 Trần Nhật Duật
 • Đối diện 21Bồ Đề (Km 0+780 Đường Long Biên Xuân Quan)
 • Đối diện 155 Bồ Đề (Km 1+270 Đường Long Biên Xuân Quan)
 • Đối diện giữa số nhà 299-301Bồ Đề (Km 1+890 Đường Long Biên Xuân Quan)
 • Đối diện Chùa Sùng Khánh Tư Đình (Km 2+700 Đường Long Biên Xuân Quan)
 • Đối diện Điếm Tư Đình (Km 3+370 Đường Long Biên Xuân Quan)
 • Đối diện Chùa Nghiêm Quang – Điếm thôn Trạm (Km 3 +850 Đường Long Biên Xuân Quan)
 • Cầu Vĩnh Tuy – Đối diện Điếm thôn Nha (Km 4+415 Đường Long Biên Xuân Quan)
 • Đối diện chùa Cự Linh – Ngã 3 Thạch Bàn (Km 5+110 Đường Long Biên Xuân Quan)
 • Đối diện Điếm thôn Ngô (Km 5+625 Đường Long Biên Xuân Quan)
 • Đối diện Điếm Cự Khối – Công an Phường Cự Khối (Km 6+475 Đường Long Biên Xuân Quan)
 • Đối diện Điếm thôn Đông Dư Thượng – Cầu Thanh Trì (Km 7+915 Đường Long Biên Xuân Quan)
 • Đối diện Điếm thôn Đông Dư Hạ (Km 8+960 Đường Long Biên Xuân Quan)
 • Đối diện đường vào Đồn cảnh sát Đa Tốn (Km 10+270 Đường Long Biên Xuân Quan)
 • Trước đối diện cột điện BKD12 – đường liên xã Kim Lan – Văn Đức
 • Trước cột điện KL29 – đường liên xã Kim Lan – Văn Đức
 • (B)Kim Lan

Điểm dừng chiều về tuyến 47B (Long Biên – Kim Lan)

 • (B)Kim Lan
 • Trước đối diện cột điện KL29 – đường liên xã Kim Lan – Văn Đức
 • Trước cột điện BKD12 – đường liên xã Kim Lan, Văn Đức
 • Đồn cảnh sát Đa Tốn (Km 10+330 Đường Long Biên Xuân Quan)
 • Điếm thôn Đông Dư Hạ (Km 8 + 990 Đường Long Biên Xuân Quan)
 • Điếm thôn Đông Dư Thượng – Cầu Thanh Trì (Km 7 + 970 Đường Long Biên Xuân Quan)
 • Điếm Cự Khối (Km 6+525 Đường Long Biên Xuân Quan)
 • Điếm thôn Ngô (Km 5+680 Đường Long Biên Xuân Quan)
 • Ngã 3 Thạch Bàn – Chùa Cự Linh (Km 5+200 Đường Long Biên Xuân Quan)
 • Điếm thôn Nha – Cầu Vĩnh Tuy (Km 4+500 Đường Long Biên Xuân Quan)
 • Điếm Thôn Trạm – Chùa Nghiêm Quang (Km 3+900 Đường Long Biên Xuân Quan)
 • Điếm thôn Tư Đình (Km 3+425 Đường Long Biên Xuân Quan)
 • Cách lối rẽ vào Chùa Sùng Khánh 50m (Km 2+780 Đường Long Biên Xuân Quan)
 • 325 Bồ Đề (Km 2+100 Đường Long Biên Xuân Quan)
 • 159-161 Bồ Đề (Km 1+320 Đường Long Biên Xuân Quan)
 • 37 Bồ Đề (Km 0+890 Đường Long Biên Xuân Quan)
 • E1.1 Trung chuyển Long Biên