Ai được lập di chúc và có những quyền gì ?

Bạn đang muốn biết Ai được lập di chúc và có những quyền gì thì đừng bỏ qua bải viết giải đáp chi tiết này của chúng tôi.

Cho tôi hỏi, pháp luật hiện nay quy định điều kiện đối với cá nhân được quyền lập di chúc như thế nào? Và người lập di chúc có những quyền gì? Di chúc hợp pháp phải đảm bảo được những điều kiện gì?

Trả lời

Ai được lập di chúc?

Người được được lập di chúc là người thành niên minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép và đủ mười lăm đến chưa đủ mười tám tuổi nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

Người lập di chúc có những quyền gì?

Người lập di chúc có quyền định đoạt một phần hoặc toàn bộ tài sản của mình cho một hoặc nhiều người được hưởng

Giáp đáp chi tiết

Ai có quyền lập di chúc?

Việc lập di chúc, Bộ luật Dân sự có quy định rõ ràng về những người có quyền lập di chúc tại Điều 625 như sau:

Người thành niên có đủ điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 630 của Bộ luật này có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình.

Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi được lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

Theo quy định trên, có thể thấy pháp luật quy định hai nhóm cá nhân được quyền lập di chúc gồm:

  • Người thành niên minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép
  • Người từ đủ mười lăm đến chưa đủ mười tám tuổi nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

Quyền của người lập di chúc

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Bộ luật dân sự 2015 quy định về quyền của người lập di chúc tại Điều 626 như sau:

Người lập di chúc có quyền chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế.

Bên cạnh đó người này còn được quyền phân định phần di sản cho từng người thừa kế, dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng.

Ngoài ra, việc giao nghĩa vụ cho người thừa kế; chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản cũng thuộc quyền hạn của người lập di chúc.

Như vậy cá nhân lập di chúc có quyền định đoạt một phần hoặc toàn bộ tài sản của mình cho một hoặc nhiều người được hưởng. Mỗi người được hưởng bao nhiêu tùy thuộc thuộc vào ý chí của người có tài sản. Việc phân chia tài sản phải tuân theo ý nguyện của người đó.

Trên đây là những giải đáp về việc ai được lập di chúc và có những quyền gì ? được chúng tôi tổng hợp và biên soạn. Mong rằng những thông tin trên đã giải quyết được vấn đề mà bạn đang gặp phải.