Thông tin lộ trình xe buýt trên cả nước

Cập nhật thông tin và lộ trình xe buýt trên cả nước chi tiết các tuyến đương đi qua và điểm dừng đỗ xe bus mới nhất năm 2021

Xe bus Hà Nội : Lộ trình xe bus Hà Nội mới nhất (tháng 6/2021)

Xe bus Hà Nội : Lộ trình xe bus Hà Nội mới nhất (tháng 6/2021)

Xe bus Hà Nội những thông tin quan trọng về lộ trình, giá vé và điểm làm vé tháng xe bus ở Hà Nội giúp các bạn cung tham khảo. Lộ trình các tuyến xe bus Hà Nội Chi tiết lộ trình của 104 tuyến xe bus tại Hà Nội. Để xem đầy đủ lộ

Xe buýt C010 Tp HCM : Giá vé và lộ trình tuyến xe bus C010 ở Tp HCM

Xe buýt C010 Tp HCM : Giá vé và lộ trình tuyến xe bus C010 ở Tp HCM

Xe buýt C010 Tp HCM Phổ Quang – KCN Hiệp Phước cập nhật chi tiết giờ chạy, giá vé và lộ trình điểm dừng đón và trả khách. Thông tin chuyến xe buýt C010 Tp HCM Đơn vị đảm nhận : Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn, ĐT: (08) 38.441.224 Thời gian hoạt

Xe buýt 152 Tp HCM : Giá vé và lộ trình tuyến xe bus 152 ở Tp HCM

Xe buýt 152 Tp HCM : Giá vé và lộ trình tuyến xe bus 152 ở Tp HCM

Xe buýt 152 Tp HCM Khu dân cư Trung Sơn – Bến Thành – Sân bay Tân Sơn Nhất cập nhật chi tiết giờ chạy, giá vé và lộ trình điểm dừng đón và trả khách. Thông tin chuyến xe buýt 152 Tp HCM Đơn vị đảm nhận : Công ty Cổ phần Xe khách

Xe buýt 151 Tp HCM : Giá vé và lộ trình tuyến xe bus 151 ở Tp HCM

Xe buýt 151 Tp HCM : Giá vé và lộ trình tuyến xe bus 151 ở Tp HCM

Xe buýt 151 Tp HCM Bx. Miền Tây – Bx. An Sương cập nhật chi tiết giờ chạy, giá vé và lộ trình điểm dừng đón và trả khách. Thông tin chuyến xe buýt 151 Tp HCM Đơn vị đảm nhận : Hợp tác xã vận tải số 28, ĐT: (08) 38.758.875 Thời gian hoạt

Xe buýt 150 Tp HCM : Giá vé và lộ trình tuyến xe bus 150 ở Tp HCM

Xe buýt 150 Tp HCM : Giá vé và lộ trình tuyến xe bus 150 ở Tp HCM

Xe buýt 150 Tp HCM Bx. Chợ Lớn – Ngã 3 Tân Vạn cập nhật chi tiết giờ chạy, giá vé và lộ trình điểm dừng đón và trả khách. Thông tin chuyến xe buýt 150 Tp HCM Đơn vị đảm nhận : Hợp tác xã vận tải 19/5, ĐT: (08) 37.130.711 Thời gian hoạt

Xe buýt 149 Tp HCM : Giá vé và lộ trình tuyến xe bus 149 ở Tp HCM

Xe buýt 149 Tp HCM : Giá vé và lộ trình tuyến xe bus 149 ở Tp HCM

Xe buýt 149 Tp HCM Công viên 23/9 – Khu dân cư Bình Hưng Hòa cập nhật chi tiết giờ chạy, giá vé và lộ trình điểm dừng đón và trả khách. Thông tin chuyến xe buýt 149 Tp HCM Đơn vị đảm nhận : Hợp tác xã vận tải liên tỉnh và du lịch

Xe buýt 148 Tp HCM : Giá vé và lộ trình tuyến xe bus 148 ở Tp HCM

Xe buýt 148 Tp HCM : Giá vé và lộ trình tuyến xe bus 148 ở Tp HCM

Xe buýt 148 Tp HCM Bx. Miền Tây – Gò Vấp cập nhật chi tiết giờ chạy, giá vé và lộ trình điểm dừng đón và trả khách. Thông tin chuyến xe buýt 148 Tp HCM Đơn vị đảm nhận : Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn, ĐT: (08) 38.441.224 Thời gian hoạt

Xe buýt 146 Tp HCM : Giá vé và lộ trình tuyến xe bus 146 ở Tp HCM

Xe buýt 146 Tp HCM : Giá vé và lộ trình tuyến xe bus 146 ở Tp HCM

Xe buýt 146 Tp HCM Bx. Miền Đông – Chợ Hiệp Thành cập nhật chi tiết giờ chạy, giá vé và lộ trình điểm dừng đón và trả khách. Thông tin chuyến xe buýt 146 Tp HCM Đơn vị đảm nhận : Hợp tác xã vận tải và du lịch Đông Nam Thời gian hoạt

Xe buýt 145 Tp HCM : Giá vé và lộ trình tuyến xe bus 145 ở Tp HCM

Xe buýt 145 Tp HCM : Giá vé và lộ trình tuyến xe bus 145 ở Tp HCM

Xe buýt 145 Tp HCM Bx. Chợ Lớn – Chợ Hiệp Thành cập nhật chi tiết giờ chạy, giá vé và lộ trình điểm dừng đón và trả khách. Thông tin chuyến xe buýt 145 Tp HCM Đơn vị đảm nhận : Hợp tác xã vận tải 19/5, ĐT: (08) 37.130.711 Thời gian hoạt động:

Xe buýt 144 Tp HCM : Giá vé và lộ trình tuyến xe bus 144 ở Tp HCM

Xe buýt 144 Tp HCM : Giá vé và lộ trình tuyến xe bus 144 ở Tp HCM

Xe buýt 144 Tp HCM Bx. Miền Tây – Chợ Lớn – CV Đầm Sen – CX Nhiêu Lộc cập nhật chi tiết giờ chạy, giá vé và lộ trình điểm dừng đón và trả khách. Thông tin chuyến xe buýt 144 Tp HCM Đơn vị đảm nhận : Hợp tác xã vận tải số

Xe buýt 141 Tp HCM : Giá vé và lộ trình tuyến xe bus 141 ở Tp HCM

Xe buýt 141 Tp HCM : Giá vé và lộ trình tuyến xe bus 141 ở Tp HCM

Xe buýt 141 Tp HCM KDL BCR – Long Trường – KCX Linh Trung 2 cập nhật chi tiết giờ chạy, giá vé và lộ trình điểm dừng đón và trả khách. Thông tin chuyến xe buýt 141 Tp HCM Đơn vị đảm nhận : Hợp tác xã vận tải số 15, ĐT: (08) 62.820.071

Xe buýt 140 Tp HCM : Giá vé và lộ trình tuyến xe bus 140 ở Tp HCM

Xe buýt 140 Tp HCM : Giá vé và lộ trình tuyến xe bus 140 ở Tp HCM

Xe buýt 140 Tp HCM Công viên 23/9 – Phạm Thế Hiển – Ba Tơ cập nhật chi tiết giờ chạy, giá vé và lộ trình điểm dừng đón và trả khách. Thông tin chuyến xe buýt 140 Tp HCM Đơn vị đảm nhận : Hợp tác xã vận tải số 26, ĐT: (08) 38.738.194

Xe buýt 139 Tp HCM : Giá vé và lộ trình tuyến xe bus 139 ở Tp HCM

Xe buýt 139 Tp HCM : Giá vé và lộ trình tuyến xe bus 139 ở Tp HCM

Xe buýt 139 Tp HCM Bx. Miền Tây – Phú Xuân cập nhật chi tiết giờ chạy, giá vé và lộ trình điểm dừng đón và trả khách. Thông tin chuyến xe buýt 139 Tp HCM Đơn vị đảm nhận : Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn, ĐT: (08) 38.441.224 Thời gian hoạt

Xe buýt 128 Tp HCM : Giá vé và lộ trình tuyến xe bus 128 ở Tp HCM

Xe buýt 128 Tp HCM : Giá vé và lộ trình tuyến xe bus 128 ở Tp HCM

Xe buýt 128 Tp HCM Tân Điền – An Nghĩa cập nhật chi tiết giờ chạy, giá vé và lộ trình điểm dừng đón và trả khách. Thông tin chuyến xe buýt 128 Tp HCM Đơn vị đảm nhận : Hợp tác xã Thanh Sơn Thời gian hoạt động: 05h00 – 21h00 Giá vé: –

Xe buýt 127 Tp HCM : Giá vé và lộ trình tuyến xe bus 127 ở Tp HCM

Xe buýt 127 Tp HCM : Giá vé và lộ trình tuyến xe bus 127 ở Tp HCM

Xe buýt 127 Tp HCM An Thới Đông – Ngã ba Bà Xán cập nhật chi tiết giờ chạy, giá vé và lộ trình điểm dừng đón và trả khách. Thông tin chuyến xe buýt 127 Tp HCM Đơn vị đảm nhận : Hợp tác xã Thanh Sơn Thời gian hoạt động: 05f30 – 21h00

Xe buýt 126 Tp HCM : Giá vé và lộ trình tuyến xe bus 126 ở Tp HCM

Xe buýt 126 Tp HCM : Giá vé và lộ trình tuyến xe bus 126 ở Tp HCM

Xe buýt 126 Tp HCM Bx. Củ Chi – Bình Mỹ cập nhật chi tiết giờ chạy, giá vé và lộ trình điểm dừng đón và trả khách. Thông tin chuyến xe buýt 126 Tp HCM Đơn vị đảm nhận : Hợp tác xã vận tải 19/5, ĐT: (08) 37.130.711 Thời gian hoạt động: 05h00

Xe buýt 122 Tp HCM : Giá vé và lộ trình tuyến xe bus 122 ở Tp HCM

Xe buýt 122 Tp HCM : Giá vé và lộ trình tuyến xe bus 122 ở Tp HCM

Xe buýt 122 Tp HCM Bx. An Sương – Tân Quy cập nhật chi tiết giờ chạy, giá vé và lộ trình điểm dừng đón và trả khách. Thông tin chuyến xe buýt 122 Tp HCM Đơn vị đảm nhận : Hợp tác xã vận tải 19/5, ĐT: (08) 37.130.711 Thời gian hoạt động:  04h45

Xe buýt 119 Tp HCM : Giá vé và lộ trình tuyến xe bus 119 ở Tp HCM

Xe buýt 119 Tp HCM : Giá vé và lộ trình tuyến xe bus 119 ở Tp HCM

Xe buýt 119 Tp HCM Sân bay Tân Sơn Nhất – Bx. Miền Tây cập nhật chi tiết giờ chạy, giá vé và lộ trình điểm dừng đón và trả khách. Thông tin chuyến xe buýt 119 Tp HCM Đơn vị đảm nhận : Công ty Cổ phần vận tải hàng không Miền Nam Thời

Xe buýt 110 Tp HCM : Giá vé và lộ trình tuyến xe bus 110 ở Tp HCM

Xe buýt 110 Tp HCM : Giá vé và lộ trình tuyến xe bus 110 ở Tp HCM

Xe buýt 110 Tp HCM Phú Xuân – Hiệp Phước cập nhật chi tiết giờ chạy, giá vé và lộ trình điểm dừng đón và trả khách. Thông tin chuyến xe buýt 110 Tp HCM Đơn vị đảm nhận : Hợp tác xã vận tải số 26, ĐT: (08) 38.738.194 Thời gian hoạt động: 05h00

Xe buýt 109 Tp HCM : Giá vé và lộ trình tuyến xe bus 109 ở Tp HCM

Xe buýt 109 Tp HCM : Giá vé và lộ trình tuyến xe bus 109 ở Tp HCM

Xe buýt 109 Tp HCM Công viên 23/9 – Sân bay Tân Sơn Nhất cập nhật chi tiết giờ chạy, giá vé và lộ trình điểm dừng đón và trả khách. Thông tin chuyến xe buýt 109 Tp HCM Đơn vị đảm nhận : Công ty Cổ phần vận tải hàng không Miền Nam Thời

1 2 3 13