Xem thêm
HUTECH : Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

HUTECH : Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Giới thiệu về trường HUTECH và thông tin tuyển sinh, điểm chuẩn Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Giới thiệu về trường HUTECH Trường Đại học Công nghệ TP.HCM – HUTECH tiền thân là Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM, được thành lập ngày 26/4/1995 theo quyết định